caes

Transparència

Més enllà del compliment de la Llei de Transparència que afecta la nostra fundació, volem explicar-te com treballem i com ens financem.

En aquest apartat, hi trobaràs informació sobre el govern de la Fundació Fàtima, les dades econòmiques i altres dades que esperem et siguin d'interès.

 

Carta de Serveis i Balanç Social

Pots consultar, en aquest document, la legislació aplicable i les dades registrals.

Estatuts de la Fundació.

 

Govern de la Fundació

Òrgans de govern

Òrgans de govern i direcció. Coneix com ens organitzem.

Patronat

Fundació Fàtima s´adhereix al CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

Retribucions dels Òrgans de Govern

Tal i com estableix la normativa corresponent, els patrons i patrones de l'entitat realitzen la seva contribució de forma gratuïta i desinteressada. Els sous corresponents als professionals de l'entitat es regeixen segons el conveni col·lectiu que li sigui propi:

  • Oficina i Despatxos
  • Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
  • Conveni col.lectiu estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament  de la promoció de l'autonomia personal.

 

Relació de convenis, contractes i subvencions amb les administracions públiques

Aquí trobaràs les dades econòmiques i les referències als diferents contractes, convenis i subvencions relacionades amb l'activitat que ens és pròpia.

 

Informació econòmica i financera

Inventari de béns.

Relació dels immobles propietat de la Fundació.

Informes d'auditoria dels exercicis econòmics tancats