caes

Missió i valors

Acollim i acompanyem a infants, joves i gent gran per oferir-los una llar on trobar l’estima i el suport que necessiten.

La nostra missió és:

Acollir, acompanyar i cuidar a infants, joves i gent gran, oferint-los-hi una llar on trobar l’estima i el suport que necessiten.

Els valors i la forma de fer que volem transmetre en el nostre dia a dia són:

  • Dedicació absoluta i vocació de servei a les persones ateses.
  • Calidesa en el tracte. Entenem que les persones de les quals en tenim cura, petites o grans, mereixen tota la nostra atenció i estima.
  • Servei a la persona, estant atent a totes les seves necessitats, tant les bàsiques com les complementàries que l’ajudin al seu correcte desenvolupament.
  • Compromís continuat en la transmissió de valors com l’estimació, la sinceritat, la responsabilitat, el respecte, l’espiritualitat i la justícia.