caes
Patronat

Presidenta

Teresa Trias Jover

Vice-presidenta 

Mª Carme Trias Jover

Tresorera

Rosa Carbó Loza 

Secretari 

Eduard Ticó Policart 

Vocals 

Anna Mª Anglí Jané 

Roser Bassets Marill 

Lluís Castells Ribas 

Nagore De Lauzirika Durall 

Josep Lluís Fernández Padró 

Guillermo Gras Goñalons 

Javier Quilez García 

Carolina Tapias Cerdà 

Isolda Ventura Arasanz

 

Coneix el perfil i experiència professional dels membres del Patronat en aquest document.